Kleedgeld do’s and don’ts

Op welke leeftijd kan ik beginnen met kleedgeld?

Kinderen van een jaar of twaalf, dertien zijn vaak al heel goed in staat de verantwoordelijkheid voor hun eigen kledingbudget te dragen. Je kunt er voor kiezen een deel van het bedrag op een bankrekening te storten. Zo leert jouw kind ook met digitaal geld omgaan. In het begin kunt je jouw kinder natuurlijk een handje helpen, bijvoorbeeld door samen met hen op papier te zetten wat er nodig is, wat het ongeveer zal kosten en wanneer het moet worden aangeschaft.

Voor ouders, heeft het geven van kleedgeld aan kinderen een aantal voordelen. Ze weten dan precies wat ze per maand aan kleding voor hun kinderen kwijt zijn. Bovendien kan het nogal wat discussies over kledingaankopen schelen, als ouders en kind hebben afgesproken dat het kind zelf hiervoor verantwoordelijk is.

Hoe kan ik starten met kleedgeld?

Maak jouw kind erop attent dat er regelmatig geld opzij moet worden gelegd voor duurdere zaken, bijvoorbeeld een jas of schoenen. Spreek een vast tijdstip af waarop je het kleedgeld overmaakt of geeft. Dat kan een keer per maand zijn, of een keer per kwartaal, bijvoorbeeld wanneer je de kinderbijslag ontvangt. Spreek goed af wat het kind van het kleedgeld moet doen. Moeten bijvoorbeeld ondergoed, sportkleding en kledingreparaties ook van het kleedgeld worden betaald? Het is voor zowel kind als ouders prettig als hierover duidelijkheid bestaat. Maak ook afspraken over de eisen waaraan de garderobe van het kind moet voldoen. Verwacht je dat jouw kind er ook voor zorgt dat er nette kleding voor ‘gelegenheden’ in de kast hangt? Het bedrag kleedgeld moet natuurlijk zijn afgestemd op de eisen die je op kledinggebied aan het kind stelt.

Hoeveel kleedgeld moet ik geven?

Hoeveel kleedgeld je geeft, hangt om te beginnen af van het bedrag dat in het gezin aan kleding kan worden besteed. En dat is weer afhankelijk van zaken als het inkomen, hoogte van de vaste lasten (zoals huur of hypotheek, gas en licht verzekeringen en telefoon). Daarnaast is ook van belang wat je aan kleding wilt besteden; wordt er in het gezin weinig of juist veel belang aan kleding gehecht? Om deze redenen is het eigenlijk niet goed mogelijk om een concreet bedrag voor kleedgeld te adviseren. Maar voor wie geen idee heeft hoeveel er per maand voor kleding nodig is, kunnen enkele richtlijnen toch wel handig zijn. Daarom noemen we hier enkele gemiddelde bedragen, onder de uitdrukkelijke vermelding dat dit géén normbedragen zijn.

De bedragen die gemiddeld aan kleding worden uitgegeven, lopen in het algemeen uiteen van € 20 tot € 80 per persoon per maand. Uit een onderzoek van het Nibud blijkt dat alle kleding (ook sokken, ondergoed, jas en schoenen) van kinderen 12 jaar en ouder, € 56,00 per maand kost. De doorsnee scholier krijgt € 50,00 per maand. Dat jongeren het redden met het minimale bedrag komt ook doordat veel ouders meebetalen.
Bij het bepalen van het bedrag voor kleedgeld, is het mede daarom zeer belangrijk dat je goede afspraken maakt over wat wel en niet voor dit bedrag aangeschaft dient te worden.

Miskopen met kleedgeld. Moet ik ingrijpen?

De eerste keren dat jouw kind het kleedgeldbedrag in handen krijgt – meestal een groot bedrag in vergelijking met zakgeld – kan er natuurlijk best iets misgaan. Zo kan het gebeuren dat jouw zoon of dochter in een keer al het geld uitgeeft aan een paar hele dure sportschoenen die niet echt nodig waren, zodat er geen geld meer over is om de oude versleten spijkerbroek te vervangen. In dat geval zal die broek toch nog een tijdje langer mee moeten. Je hoeft dan echt niet onmiddellijk in te grijpen van zulke dingen leren uw kinderen alleen maar; voortaan zal zoon- of dochterlief zich waarschijnlijk wel een keer bedenken voordat al het geld besteed wordt aan iets dat niet zo heel hard nodig is.

Mijn kind komt niet met het kleedgeld uit!

Je wilt jouw kinder graag een redelijk kleedgeldbedrag geven. Maar wat jij heel redelijk vindt, kan in de ogen van jouw kind veel te weinig zijn. Veel kinderen hebben vaak kostbare wensen op kledinggebied. Maar jij hebt nog andere uitgaven waar je rekening mee moet houden. Het is dus heel goed mogelijk dat jouw kinderen niet alle kledingwensen kunnen bekostigen van het kleedgeld. Eventueel kunnen ze het kledingbudget dan zelf aanvullen: met een deel van het eigen zakgeld, of met de inkomsten uit een bijbaantje. En verder zullen ze toch moeten leren uit te komen met een bepaald budget; als ze later zelfstandig zijn zullen ze ook hun wensen moeten afstemmen op hun inkomen. Trouwens, in de praktijk blijkt vaak dat kinderen heel inventief kunnen zijn, en dat ze met een beperkt budget nog heel wat van hun garderobe kunnen maken.

Welk bedrag vind jij redelijk en wat moet ervan worden gekocht?